Лични Данни

1. Вашият профил
NN Hair Design Ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате (използвате САЙТА), за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви профил. По този начин при всеки достъп (използване на САЙТА) посредством профила (потребителско име и парола) се предполага, че поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването на този профил.
При използването на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки сигурността на паролата им да не бъде разкрита от трети лица.
Ако имате съмнения за злоупотреба при използване на профила Ви, препоръчваме веднага да ни информирате.
При регистрация предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна такава, за всички предоставени изявления /записи /фалшиви данни.
NN Hair Design си запазва правото да откаже на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до САЙТА, да закрие профил или да анулира ПОРЪЧКИ, включително потвърдени такива.
Също така, достъпът в САЙТА може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.
NN Hair Design ще положи всички усилия да осигури достъп до САЙТА без прекъсвания при електронно предаване и без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не могат да бъдат гарантирани.

2. Политика за конфиденциалност
NN Hair Design разбира важността на конфиденциалността на Вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че Вашите лични данни са защитени.
Препоръките на NN Hair Design:
– Пазете паролата си!
– Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до профила Ви.
– Избягвайте използването на същата парола за различни профили.
– Ако ползвате обществен компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от профила си, преди да изключите компютъра.
– Често сменяйте паролата.
– Не разгласявайте лична информация!
NN Hair Design няма да изисква по телефон или и-мейл да разкриете паролата на профила за използване на САЙТА. NN Hair Design няма да изисква по телефон или и-мейл да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане трябва да бъде игнорирано.
Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля обърнете се към NN Hair Design.
Идентифицирайте фалшивите и-мейли (с цел фалшификация или измама).
Автентичните и-мейли на NN Hair Design са тези, изпратени чрез електронна поща от адреси info@nnhairdesign.eu или завършващи на „@nnhairdesign.eu“.
Не са автентични и-мейли от NN Hair Design, които изискват лична информация, или тези, които ви насочват към сайт, различен от nnhairdesign.eu.
Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL се съдържа думата “nnhairdesign“, ако плъзнете мишката върху линка, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от NN Hair Design.

3. Предпазване на лични данни
Всяка информация относно лични данни предоставена от Вас или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от Нериман Налбантова ЕООД, със седалище в гр. София 1700, район Студентски ул. проф. д-р Иван Странски No 15А, представлявано от Нериман Налбантова – управител.
NN Hair Design гарантира сигурността и конфиденциалността на данните, предоставени от Вас и предавани чрез компютърната ни система.
Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ /КЛИЕНТИ, се използва от NN Hair Design за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.
Също така, NN Hair Design използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се предотвратят измами или злоупотреби със САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА.
Нериман Налбантова ЕООД запазва всяка информация, поставена на САЙТА или изпратена по друг начин от ПОТРЕБИТЕЛИ /КЛИЕНТИ.
Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия профил в NN Hair Design, за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате със служители на NN Hair Design.
Обработването на лични данни представлява операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.
Данните, които Вие предоставяте са: име, презиме, ЕГН, адрес, и-мейл адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.
Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от NN Hair Design, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; и-мейл адрес; парола; информация за Вашия компютър и за методите за свързване като видът на браузъра и версията на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създават функции, като например „Най-добре продавани“; URL(Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на „бисквитките“ (cookies); визуализирани или търсени продукти; както и всеки телефонен номер, използван за свързване с нашите оператори.
Също така, NN Hair Design може да използва данни за браузъра като „бисквитка“ (cookie, cookie Flash) или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА, за предотвратяване на измами и други цели.
Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където NN Hair Design публикува реклами, съдържание или анализи, NN Hair Design може да постави „бисквитка“ (cookie) във Вашия уеб браузър. Един модул „бисквитка“ е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузърът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите „бисквитка“ могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул „бисквитка“ за съхраняване в браузъра, ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите „бисквитка“ и да откаже такъв достъп на други сайтове.
NN Hair Design може да използва модули „бисквитка“ и за други цели включително за
достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга на NN Hair Design.
Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси.
Вътрешен анализ, предоставен от клиента.
Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите на NN Hair Design.
Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга на NN Hair Design, след изтичането на определен период от време
Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности.
Ако желаете да не получавате реклами от NN Hair Design, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от NN Hair Design, моля посетете страницата за отказване от абонамента.
NN Hair Design Ви дава възможност за отписване за постоянно. За използване на опцията за постоянно отписване, трябва първо да влезете в NN Hair Design, преди да се отпишете.
Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули „бисквитка“ за отхвърляне на всички модули „бисквитка“ или да Ви информираме тогава, когато е поставен модул „бисквитка“. Браузърите се различават помежду си и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на Вашия браузър, за да научите повече за начина на промяна в настройките за „бисквитка“.
Ако отхвърляте всички модули „бисквитка“, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на NN Hair Design, които изискват влизане, и да нямате възможност да се възползвате от офертите на NN Hair Design.
NN Hair Design събира лични данни от други източници, например посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати в следствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание (например спонсорирани линкове Overture).
Достъпни на САЙТА данни като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, e-mail адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Adress Book), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).
Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейноста нa NN Hair Design.
Чрез регистрирането в САЙТА, извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КЛИЕНТИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на NN Hair Design (дружеството Нериман Налбантова ЕООД) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от NN Hair Design и от партньори по договор на NN Hair Design за:
– Маркетингови дейности, чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на NN Hair Design, и на трети лица, с които NN Hair Design има отношения от всякакъв вид) на предоставените и-мейл адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ
– Участие в конурси, промоции;
– Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
– Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги
– За да осигури достъпа до ограничени раздели на САЙТА
– Пазарни изследвания
– Следене на продажбени данни.
NN Hair Design може да разкрие тази информация на своите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на NN Hair Design, но без ограничения за обработване и изпълнение на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.
NN Hair Design ще разкрие информацията за Вашия профил и други лични данни, когато е изрично инструктирана от закона или за да защити своите права, собственост и сигурност. Това включва обмен на информация с други фирми и организации за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.
На основата на една изпратена поръчка на и-мейл адрес info@nnhairdesign.eu, или чрез контакт формуляра на сайта, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КЛИЕНТИТЕ могат да имат безплатно следните права:
– Веднъж на година потвърждаването, че личните данни се обработват или не
– да се намесват при предоставянето на данни
– да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.

4. Права за интелектуална собственост
Съдържанието на този САЙТ, формата, текстът, графиката, логото, бутоните, иконките, изображенията, аудио файловете, цифровите изтегляния, компилациите на данни и софтуер, са собственост на NN Hair Design, нейните представители или нейните доставчици на съдържание и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.
Всички материали, включени в този САЙТ (съдържание), са собственост на NN Hair Design.
Без прилагането на горепосоченото, NN Hair Design може да осигури възможността за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри и други помощни програми от сайта.
Достъпът /използването на този САЙТ, не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КЛИЕНТА права за препродажба или търговско използване на този САЙТ или съдържанието му.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КЛИЕНТИТЕ нямат право да събират или използват списъци, описания и цени на продуктите, търгувани от NN Hair Design, да направят копие на този САЙТ или съдържанието му.
Всяко изтегляне или копиране на информация за профил в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни, без изричното писмено съгласие на NN Hair Design е строго забранено.
Достъпът /използването на този уеб сайт не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ /КЛИЕНТА правото да възпроизвежда, дублира, копира, продава, препродава, посещава или по друг начин да използва с каквато и да е търговска цел този САЙТ и всяка част от него, без изричното писмено съгласие на NN Hair Design.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ /КЛИЕНТИТЕ нямат право да използват логото, марката или друга графика /чертеж на САЙТА, без изричното писмено съгласие на NN Hair Design.
Чрез предоставяне на информация или материали чрез този сайт ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КЛИЕНТЪТ се съгласява да предостави на дружеството Нериман Налбантова ЕООД правото да използва, възпроизвежда, показва, модифицира, предава и разпространява тази информация или материали. Също така, ПОТРЕБИТЕЛЯТ /КЛИЕНТЪТ се съгласява, че дружеството Нериман Налбантова ЕООД може да използва свободно в негов интерес тези идеи, концепции, знания или техники, изпратени чрез сайта www.nnhairdesign.eu. Дружеството Нериман Налбантова ЕООД няма да бъде обвързано със задължения, свързани с поверителността на изпратената информация, ако действащото законодателство не предвижда други спецификации в това отношение.

Свържете се с нас

+359898899873
info@nnhairdesign.eu

Заповядайте в нашият салон

Пъстър Свят 11, 1700, София, България

Последвайте ни

Пишете ни

2 + 6 =

© NN Hair Design | Изработен от Fringe Media Lab